Tumblelog by Soup.io
 • rozzinka
 • qbshtall
 • jezsadysta
 • Bilet
 • adora-belle
 • affia
 • andrewmyles
 • christopher-walken
 • nukot
 • der-heitzer
 • unitedsoupsfandom
 • westentaschenphilosoph
 • liipton
 • bercik
 • biru
 • bruxa
 • BloodyYuki
 • blue-chips
 • pigna
 • kusiol
 • kamykartur
 • zloiniedobro
 • makingmovies
 • merisse
 • xomalicious
 • cleanout
 • KaruzelaNaKoparce
 • strus
 • himeko
 • nathrae
 • Nihidea
 • mgv4
 • olazla
 • koszmarek
 • unitedsoupsliterature
 • soulwax
 • piotruch13
 • yesteryear
 • LukasYork
 • ged
 • qvar
 • freepdfebook
 • lenoricious
 • hostium
 • liona
 • scatty
 • AriaYu
 • aine
 • gadzina
 • mcrmv
 • villemoSol
 • guyver
 • selena
 • flauschfisch
 • snoopybox
 • hirepersonalinjurylawyer
 • kaseyriv
 • donQbar
 • bonaventoora
 • melonball
 • fuzzylogic
 • sparkspur
 • jetpack20j
 • Penny86
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • mentha
 • tsylvvia
 • puchenstein
 • kjuik
 • ganzrockbar
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

6164 c8b9

Bunny

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viasiostra siostra
8843 aa9f
Reposted fromsiegmunda siegmunda
3265 97ff
Lwowska gazeta, 19 września 1939
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaczinok czinok
6121 7695 500

monkeypng:

the fuck you lookin at keep scrolling

4542 57be 500

“Rocket Man”

1150 37ad
Reposted frompastainmy pastainmy viajkana jkana
5325 c05a 500

dreamingandwandering  Bugaboo Provincial Park

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viatarczyn tarczyn
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatarczyn tarczyn
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viatarczyn tarczyn
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viatarczyn tarczyn
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatarczyn tarczyn
9543 2f0c
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
8643 ae06 500
Source: The Telegraph, Journal of Aging and Health
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl