Tumblelog by Soup.io
 • rozzinka
 • qbshtall
 • jezsadysta
 • Bilet
 • adora-belle
 • affia
 • andrewmyles
 • christopher-walken
 • nukot
 • der-heitzer
 • unitedsoupsfandom
 • westentaschenphilosoph
 • liipton
 • bercik
 • biru
 • bruxa
 • BloodyYuki
 • blue-chips
 • pigna
 • kusiol
 • kamykartur
 • zloiniedobro
 • makingmovies
 • merisse
 • xomalicious
 • cleanout
 • KaruzelaNaKoparce
 • strus
 • himeko
 • nathrae
 • Nihidea
 • mgv4
 • olazla
 • koszmarek
 • unitedsoupsliterature
 • soulwax
 • piotruch13
 • yesteryear
 • LukasYork
 • ged
 • qvar
 • freepdfebook
 • lenoricious
 • hostium
 • liona
 • scatty
 • AriaYu
 • aine
 • gadzina
 • mcrmv
 • villemoSol
 • guyver
 • selena
 • flauschfisch
 • snoopybox
 • hirepersonalinjurylawyer
 • kaseyriv
 • donQbar
 • bonaventoora
 • melonball
 • fuzzylogic
 • sparkspur
 • jetpack20j
 • Penny86
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • mentha
 • tsylvvia
 • puchenstein
 • kjuik
 • ganzrockbar
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

5585 4fa2 500
Reposted fromstroschek stroschek viasogib sogib
Reposted fromfragles fragles viahappykokeshi happykokeshi

July 26 2017

0503 f3cc 500
Reposted fromfungi fungi viagket gket
2968 7139

airyairyquitecontrary:

they finally did it
they made something even better than the box where a little cat paw reaches out and pulls the coin in

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viapomoor pomoor
0433 26e7
Reposted fromAlekwas Alekwas viagket gket
1642 64c1
Reposted fromtfu tfu

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted frommegustonanista megustonanista viaAlekwas Alekwas
6916 e081
Reposted fromels els viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
1424 1c46
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapassingbird passingbird
9617 4a51
Reposted fromsohryu sohryu viazv zv
5444 b162
Reposted fromteijakool teijakool viaamaxoxo4 amaxoxo4
9769 1491 500
Reposted fromsohryu sohryu viakaesekuchen kaesekuchen

me: I’m lonely 

my subconscious:  you can stand literally 5 people

me:

image
— co prawda to prawda
Reposted fromolewka olewka viakaesekuchen kaesekuchen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl